เครื่อง ATM

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น.

 

  • เลือกรายการ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
  • เลือกรายการ “อื่นๆ”
  • เลือกรายการ “ลงทะเบียน”
  • เลือกรายการ “มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย”
  • ใส่ รหัส ม.กรุงเทพ (Service Code) คือ “5138”
  • เลือกประเภทบัญชีของท่าน บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก)
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก)
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ยืนยันข้อมูลการชำระ