K PLUS

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรพิมพ์เอกสารการชำระเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

 

  • โดยมีบัญชีกับธนาคารและเปิดใช้บริการ K PLUS App
  • เลือกรายการ ธุรกรรม
  • เลือกรายการ จ่ายบิล
  • ค้นหา "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 = 10 หลัก คือ รหัสนักศึกษา 10 หลัก
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 = 10 หลัก คือ เลขที่อ้างอิง 9 หลัก ต่อด้วย “0”ศูนย์
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ยืนยันข้อมูลการชำระ