เครื่อง ATM

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น.

 

  • เลือกรายการ ชำระค่าสินค้าและบริการ
  • ใส่ เลขที่บัญชีของมหาวิทยาลัย คือ “0353014766”
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก)
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก)
  • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ยืนยันข้อมูลการชำระ