บัวหลวงโฟน

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรใช้เครื่องFAX เพื่อให้มีหลักฐานการชำระเงิน

 

  • โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555 ด้วยบัตร ATM ของ ธ.กรุงเทพ
  • เลือกรายการ “บริการรับชำระ – ชำระค่าลงทะเบียนเรียน”
  • ใส่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมหาวิทยาลัย คือ “4107036467 #”
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #