เคาน์เตอร์ธนาคาร

ชำระค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังต่อไปนี้ .

 

ธ.กรุงเทพ

ธ.กสิกรไทย

ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.ทหารไทย

ธ.ยูโอบี

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้นำใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ประกอบการชำระเงิน

 

***ฟรีค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์ผู้ให้บริการ

ชำระค่าลงทะเบียนด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ .

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เทสโก้โลตัส

บิ๊กซี

แอร์เพย์

ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้นำใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ประกอบการชำระเงิน

 

***ชำระค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทเรียกเก็บ