SCB Call Center

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น.

 

  • โทร. 0-2777-7777 ด้วยบัตร ATM ของ ธ.ไทยพาณิชย์
  • เลือกรายการ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
  • ใส่ เลขที่บัญชีของมหาวิทยาลัย คือ “0353014766”
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #