ระบบผ่อนชำระดีจัง

จากบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

 

  • เลือกผ่อนชำระแบบ 3, 4, 6 หรือ 10 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน
  • ชำระได้ที่ แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต ในวันและเวลาทำการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงินทั้ง 2 วิทยาเขต