K-Contact Center

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรใช้เครื่อง FAX เพื่อให้มีหลักฐานการชำระเงิน

 

  • โทร. 0-2888-8888 ด้วยบัตร ATM ของ ธ.กสิกรไทย
  • เลือกรายการ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
  • ใส่ รหัสบริษัทของมหาวิทยาลัย คือ “32704”
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 = 10 หลัก คือ รหัสนักศึกษา 10 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 = 10 หลัก คือ เลขที่อ้างอิง 9 หลัก ต่อด้วย “0”ศูนย์ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #