K-Contact Center

โปรดทำรายการในช่วงเวลา 06.00 - 21.00 น. และควรใช้เครื่อง FAX เพื่อให้มีหลักฐานการชำระเงิน

 

  • โทร. 0-2888-8888 ด้วยบัตร ATM ของ ธ.กสิกรไทย
  • เลือกรายการ “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
  • ใส่ รหัสบริษัทของมหาวิทยาลัย คือ “32704”
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 Ref No.1 (รหัสนักศึกษา 10 หลัก) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #
  • ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 Ref No.2 (เลขที่อ้างอิง 9 หลัก) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #