ชำระเต็มจำนวน

ด้วยบัตรเครดิตที่มีเครื่องหมาย

 

VISA

Master Card

Union Pay

JCB

  • ชำระได้ที่ แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต ในวันและเวลาทำการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงินทั้ง 2 วิทยาเขต