ช่องทางการชำระเงิน

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตด้วยวิธี ดังต่อไปนี้  -

การชำระออนไลน์

ผ่าน ATM โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันต่างๆ (คลิกเลือกไอคอนเพื่อแสดงรายละเอียด)

การชำระด้วยเงินสด

ผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆ ได้แก่

• ธ.กรุงเทพ

• ธ.กสิกรไทย

• ธ.ไทยพาณิชย์

• เคาน์เตอร์เซอร์วิส

• บิ๊กซี

• ธ.ทหารไทย

• ธ.ยูโอบี

• ธ.กรุงศรีอยุธยา

• เทสโก้โลตัส

 

การชำระด้วยบัตรเครดิต

รับเฉพาะบัตรเครดิตที่มีเครื่องหมายดังต่อไปนี้

***พิเศษผ่อนชำระผ่านบริการ i-Plan จากบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน

หมายเหตุ

  • ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามจำนวนเงินที่ระบุในใบรายงานการขึ้นทะเบียนบัณฑิต / ใบเสร็จรับเงิน (กค.016)
  • นักศึกษาต้องชำระขึ้นค่าทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่กำหนดในใบรายงานผลฯ (กค.016) มิฉะนั้นจะถือว่าการขึ้นทะเบียนฯ
  • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ