ระบบผ่อนชำระ Be Smart

จากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 

  • เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 4 ถึง 10 เดือน ในอัตรา 0.69% ต่อเดือน
  • ชำระได้ที่ แผนกการเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต ในวันและเวลาทำการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงินทั้ง 2 วิทยาเขต